Mersin Escort Konya Escort izmir escort
Ana Sayfa Gündem 27 Nisan 2021 60 Görüntüleme

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bıden’a tarihi ayar! Dersini verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın akabinde açıklamalarda bulundu. Lider Erdoğan, Biden’ın skandal ‘Soykırım’ çıkışına çok sert reaksiyon gösterdi.

LİDER ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI ŞU BİÇİMDE;

ABD Lideri Biden, 24 Nisan günü yayımladığı iletide mesnetsiz, haksız ve hakikatlere ters sözler kullanmıştır. Bizi ziyadesiyle üzdü. ABD ve Avrupa şayet bizimle tarih konusunda yarışa girecek olursa onlar insan içine çıkamayacak duruma gelecektir. Bunu biz değil, Avrupalı tarihçiler diyor.

KANLI İZLER BULAMAZSINIZ

Son asırda en büyük sivil can kayıpları, nüfus hareketleri bizim vatanımızda olmuştur. Osmanlı Balkanlar, Kafkaslar’daki topraklarındaki nüfusunun 10 milyon beşerinin yarısı mevt, yarısı sürgün acısını yaşamıştır. Şahsen Batılı tarihçiler tabir ediyor. Bu 10 milyon beşerle ilgili ne silahlı çete fotoğrafı, ne geride bıraktıkları kanlı izler göremezsiniz, bulamazsınız.

‘HATIRLATMAK İSTERİZ…’

Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılması üzere bir anlayışı muhakkak insani bulmuyoruz. Lakin şayet bu türlü bir yola girilecekse bu yarıştan alnı ak, vicdanı müsterih, kalbi mutmain çıkacak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz

(Biden’ın ‘soykırım’ nitelemesi) Radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye aykırısı kümelerin baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz. Yıllardır lisana getirilen Ermeni tezleri konusunda ortak bir tarih kurulu kurulması teklifimize hala bir karşılık alamadık.

KİMİLERİ YANLIŞ ANLIYOR

Tıpkı beşerlerle ilgili anıtlara, lobilere, meclis kararlarına hakların aranması manasına gelecek faaliyete rastlamazsınız. Dedelerin torunlarına yürekleri burkularak, gözlerinden akan yaşlara mani olamayarak anlattıkları acı anıları vardır. Zira bu beşerler Türk’tür ve zira bu beşerler Müslümandır. Millet olarak bugüne kadar kendi acılarımızı istismar haline getirmek üzere bir zihniyetle hareket etmedik. Acılarımızı kalbimize gömüp, ileriye bakma erdemimizi kimileri yanlış anlıyor.

Bizim de Balkanların kaybından Doğuda uğradığımız işgallerin kaybına kadar kapsamlı muhasebe yapıp ortaya çıkan tabloyu muhataplarımızın önüne koymamız gerekiyor. Adana, Antep, Maraş, İzmir, Afyon, İstanbul, Çanakkale, Kars, Artvin her kentimiz kendi kayıplarının peşine düşse bile kâfi.

BİZ HALA EN BAŞTA SÖYLEDİĞİMİZ YERDEYİZ

Batının Ermeni sorununda tavrı ve terör örgütlerine karşı sergiledikleri riyakar tutumun sonu bu yola çıkıyor. Biz hala en başta söylediğimiz yerdeyiz. Tarihteki olayların araştırılması, hakikatlerin ortaya çıkartılması tarihçelere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil. Yıllardır lisana getirilen Ermeni savları konusunda ortak tarih komitesi teklifimize hala karşılık alamadık. Kendi arşivlerimizi büsbütün bu komiteye açma taahhüdünde bulunduk, lakin muhataplarımızdan ses çıkmadı.

Karşı tarafın gerçeklerin peşine çekmek yerine sıkıntıyı siyasi yere taşıması işin aslını göstermeye kafidir. Ülkemizde ve dünyada hala başı karışık olanlar için sıkıntıyı özetle anlatmak istiyorum.

Anadolu ecdadımızın idaresinde asırlar boyunca farklı köken ve inançtan insanın huzur içinde yaşadığı coğrafya olmuştur. Ermeniler de bu periyotta dini özgürlüklerini kazanmış, toplumsal statülerini güçlendirmiştir. 93 harbine kadar bu barış iklimi sürmüştür. Osmanlı’nın son devrinde ülkedeki pek çok kesim batılılar tarafından tahrik edilerek, silahlandırılarak bize karşı ayaklandırılmışlardır.

Çok sayıda devletin yer aldığı Balkan toprakları bu formda asimetrik savaşlarla ülkeden koparılmıştır. Doğuda da tıpkı senaryo, Çarlık Rusya’sının iştirakiyle Ermeniler üzerinden oynanmıştır. I. Dünya Savaşı’na kadar 40 kadar isyan çıkaran çeteler büyük katliamlara yönelmiştir. Batılıların siyasi ve ekonomik, Rusya’nın askeri dayanağı ile palazlanan Ermeniler bayan, çocuk ihtiyar demeden öldürmüşlerdir. 150-300 bin ortasında tabir edilen çeteler Rus ordusuyla etkin olarak bize karşı savaşmışlardır.

lkemizdeki Ermeni toplumu dünyadaki genel uygulamaya paralel biçimde bu tarihi kendi acılarını anma günü olarak kabul etmiştir. Biz de gerçekte bu tarihte ne olduğunu bilmemize karşın Ermeni toplumun tercihlerine hürmet d uyarak kendilerine bir müddettir acılarını paylaşan ileti gönderiyoruz. 27 Mayıs’ta Sevk ve İskan Kanunu çıkarılmış, 1 Haziran’da uygulamasına geçilmiştir.

Yapılan işler bilfiil isyana, katliamlara karşı alınmış önlemdir. Bu tarihler Osmanlı devletinin Çanakkale başta olmak üzere pek çok cephede tarihi çaba yürüttüğü tarihe tekabül ediyor. Eli silah tutan erkekler cephede olduğu için geride savunmasız, bayanlar, yaşlılar ve çocuklar kalmıştır. Ermeni çeteler yalnızca suçsuz ve savunmasız insanları katletmişlerdir. Yalnızca Muş’ta 1 yıl içinde 20 bin vatandaşımız katliama maruz kalmıştır. Suratlarını alamayan Ermeni çeteciler Trabzon civarındaki Rum ve Hakkari civarında Musevi Osmanlı vatandaşlarımızı topluca öldürmekten çekinmemiştir.

Ermeni çeteleri yalnızca Anadolu’da savunmasız sivil Türkleri ve Kürtleri; Kafkasya tarafında da Çerkezleri katletmişlerdir. Yaptıkları katliamları ve yüz binlerce insanı göçe zorladıklarını övünerek anlatmışlardır. Bununla ilgili pek çok evrak bölge ülkelerin arşivlerinde mevcuttur.

‘HODRİ MEYDAN’ DİYORUZ

Ermeni nüfusu süreksiz olarak öteki bölgelere gönderme kararı alınmıştır. Bu karar çete taarruzların ağır olduğu yerlerdeki Ermeni nüfusu kapsamaktadır. Yeri değiştirilen Ermeni nüfusun sayısı konusunda pekçok tezvirat ortada dolaşmaktadır. I. Dünya Savaşı öncesi Ermeni nüfusu 1 milyon 300 bindir. Şu anda 1 milyonun üzerinde arşivlerimizde evrak var. Ben evraklara dayanarak konuşuyorum, sayın Biden üzere konuşmuyor. Sanki Amerika’nın arşivinde ne kadar evrak var? Avrupa’da ne kadar evrak var? Açabiliyor mu? Biz hodri meydan diyoruz. Lakin bu davetlere karşılık veremediler.

Ermeni tarihçiler kayıpların birçoklarının cephedeki savaşlarda yaşandığını da belirtirler. Osmanlı devleti Ermeni nüfusu öbür bir yere göndermemiş, kendi toprakları içinde yer değiştirtmiştir. Hazırlık için 1 hafta müddet verilmiş, mazareti olanlar sevkten muaf tutulmutur. Sevkte gereken idari önlemler alınmış, gereken tahsisat lokal ünitelere gönderilmitir. Kimsesiz kalmış olan Ermeni çocuklar asahip çıkılarak kendileri için yetimhaneler kurulmuştur Sayın Biden.

Mağdur olan Ermenilere dışarıdan yardım gönderilmesine hiçbir vakit ses çıkartılmamıtır. Hiçbir yerde Ermenilere ilişkin toplu mezara rastlayamazsınız. Bu türlü bir hadise yaşanmamıştır. Birçok Türke ilişkin toplu mezar vardır. Şu anda İstanbulumuzda 100 bin Ermeni yaşamaktadır.

Savaş sonrası geri dönenlerle bu sayı bir orta 650 bine yaklaşmıştır. Beşerler katledikleri, soykırıma uğratıldıkları bir ylere istekli olarak geri dönmezler sayın Biden. İngilizler tarafından 1921 yılında yapılan nüfus istatistiğinde toplam Ermeni nüfus 1,2 milyona yakın olarak belirtilmektedir.

30 yıl evvel işgal edilen Dağlık Karabağ ve Azerbaycan kentlerinde yapılanlar da ortadadır. Sayın Biden, Minsk 3’lüsü diye bir üçlü oluşturulmutu. Amerika, Rusya, Türkiye vardı. 30 yıl bu işgalden kurtarmadınız, oradaki insanları ve Azeri kardeşlerimiz ne yazık ki 1 milyonu aşkın oralardan hicret etmek durumunda kaldı.

1,5 asırdır kendi yaptıkları kıyım ve ihlallerden sorumlu tutulma endişeleridir. Büyük vaatlerle kandırılan Ermenilerin Ruslar, Avrupa ve Amerika tarafından aldatılmış olmanın öfkesini bu palavrayla örtmeye çalışıyorlar. Toplamda 17 milyon insanın öldüğü 1. Dünya Savaşı periyodunda yaşanan sivil kayıplar üzerinden kıymetlendirme yapacaksak, birebir devirde Çarlık Rusyası topraklarında yaşayan yüz binlerce Alman ve Musevi kökenli vatandaşını Sibirya tarafına sürmüştür. Daha doğrusu sürgün ismi altında insanların çok büyük kısmı açlık, hastalık, soğuk altında vefata terk edilmiş. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Rus asıllı vatandaşı kurşuna dizerek, asarak, toplama kamplarında vefata yollamışlardır.

ZULÜMLERİ HALA YÜREKLERDE YAŞIYOR

Balkanlar ve Kafkaslar’da 5 milyon vefat ve 5 milyonun yerinden edilen sonuçları yine hatırlatmak istiyorum. Ermenilerin kayıpları soykırım olarak nitelendirilecekse birebir devirde yaşanan tüm olaylar tıpkı paranteze alınmalıdır. Amerika ve Avrupa tarihinde soykıırım diye nitelendirilecek kaç had iseye rastlayabiliriz. Kızılderililerden siyahilere, Japhon kentlerine atılan atom bombalarına, Vietnam’dan Irak’a kadar pekçok başlıkta bu mevzular tartışnmaya açılabilir. Güney Amerika’dan Doğu Asya’ya kadar birçok toplum yaşadıkları zulümleri hala yüreklerinde yaşıyor.

BUYRUN GELİN BAKIN

Soykırım kavramı ve bununla irtibatlı süreçler, geriye gerçek da işletemeyecek halde 1948 ve sonrasına aittir. Burası çok ancak çok değerlidir. Ermeni iddalarıyla ilgili ortada somut kanıt olmadığı üzere memleketler arası mahkeme kararı da mevcut değildir. Türkiye olarak ortak tarih kurulu kurulması, arşivlerin açılması teklifleri problemin tarihi olarak yanlışsız bir tabana oturmasını amaçlamaktadır. Biz kendimizden emin olduğumuz için bu mevzuda her türlü araştırmaya, tardışmaya açığız. Aleyhimize yayın yapacağınızı bildiğimiz araştırmacılara bile arşivlerimizi kapatmıyoruz. Buyrun, gelin bakın.

Detaylar geliyor

 

Haber7

50 tl deneme bonusu veren siteler hack forum hack forumu hack forum gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cep bahis
hack forum forum bahis onwin fethiye escort infoisrael.net casino siteleri deneme bonusu veren siteler meritking meritking izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort slot siteleri Casibom Casibom Casibom Casibom CasiBom deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler hack forum hack forum hack forum hack forum hack forum warez script