Ana Sayfa Ekonomi 1 Aralık 2021 82 Görüntüleme

Türk bayraklı gemiler dünyada üst sıralara yükseliyor

Türkiye’deki 71 liman başkanlığında ticaret gemilerinde misyon yapmış yaklaşık 200 denetçiyle faaliyetini sürdüren Denizcilik Genel Müdürlüğü, ticaret gemilerinin başta seyir emniyeti olmak üzere can, mal, deniz ve etraf güvenliğinin sağlanması ismine vazife yapıyor. Genel Müdürlük, Türkiye’nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Milletlerarası Denizcilik Örgütünce alınan kararların Türk bayraklı gemilerdeki uygulamalarını denetim ediyor.

Kontrollerle, gemilerdeki muhtemel eksiklik ve uygunsuzlukların sefere çıkmadan evvel giderilmesi, Türk bayraklı gemilerin yabancı ülke limanlarında, liman devleti kontrollerinden eksiksiz ve tutulmadan (seferden alıkonulma) çıkabilmesi sağlanıyor.

Beyaz tulumlarını giyen denizcilik sörvey mühendisleri, gemiye çıkmadan evvel ofiste, daha sonra geminin bulunduğu rıhtımda ön hazırlık yaparak kontrollere başlıyor.

Farklı branşlardan uzmanların yer aldığı kontrollerde, gerekli dokümantasyon, fiziki durum ve operasyonel bahisler inceleniyor.

Denetçiler, baş omuzluklarında gemi isminin yazılı olup olmadığını, bağlama halatları ve farelikleri, borda iskelesinin durumunu, geminin taşımasına müsaade verilen ölçüden fazla yük alıp almadığını inceliyor.

Geminin, ekipmanların ve gemi insanlarının sertifikalarının denetimini yapan vazifeliler, geminin sevk ve yönetim edildiği “köprüüstü” olarak tabir edilen alandaki aygıtları, çalışanın bu aygıtları kullanma marifetlerini gözden geçiriyor. Gemideki manyetik ve cayro pusulaları, radarlar, elektronik ve kağıt seyir haritaları, gemi jurnali, GMDSS Radyo jurnali ve öteki “log book”lar (seyir defteri) denetim ediliyor.

İşaret fişekleri, halat atma aygıtları, kazazedelerin yerini tespit için kullanılan aygıtları da mercek altına alan denetçiler, filikalar, can salları ve kurtarma botu ile indirme donanımlarının aktif olup olmadığını fiziki ve operasyonel olarak denetim ederek, işçinin can emniyetini sağlıyor.

Geminin muhtemel kaza ve fırtınalarda kırılma ve su alma riskine karşı yapısal bütünlüğü, ambarlar, ambar kapaklarının durumu ve sızdırmazlığı da kontrolden geçiriliyor.

KONTROLLERLE ETRAF KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Kontrollerde, yükleme ve tahliyelerde kullanılan, geminin istikrarı açısından değerli olan tanklara alınan balast suyu da denetim ediliyor.

Ekosisteme ziyan verebilen mikroorganizma, bitki ve hayvan larvaları ile başka deniz canlılarının bulunabildiği balast suyunun arıtılmasına yönelik kontrollerin de yapılmasıyla sularda oluşabilecek kirlilik ve müsilaj üzere deniz habitatını etkileyecek faktörler de en aza indirgeniyor.

“Yeşil denizcilik” için gemilerden kaynaklı emisyonu azaltmak ismine Milletlerarası Denizcilik Örgütünce alınan karar mucibince geminin kullandığı yakıtın sülfür oranları denetim edilerek etraf kirliliği önleniyor.

Gemilerin yakıt ve yakıttan kaynaklı atıkları denize kaçırmamaları için denetimler sağlayan denetçiler, yağlı sintine sularının standart dışı denize boşaltılmasını engelliyor.

Acil durum jeneratörünün testini yapan vazifeliler, dümen dairesi ve köprüüstü ortasındaki haberleşme sistemlerinin olağan dışı durumlarda elle çalışıp çalışmadığını da denetim ediyor.

Son bir ayda Marmara Denizi’ndeki limanlara uğrayan 1000’e yakın gemi, Denizcilik Genel Müdürlüğünce denetlendi.

“YIL İÇİNDE 3 BİN 700’E YAKIN KONTROL GERÇEKLEŞTİRİYORLAR”

Kocaeli’deki Evyaport Liman İşletmesi’nde yük elleçleme operasyonu yapan Türk bayraklı en büyük konteyner gemilerinden EMMA A’da bayrak devleti denetimlerini yapan gemi kontrol uzmanlarına eşlik eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, AA muhabirine, gemi kontrolünde Türkiye’nin sağladığı ilerlemeyi anlattı.

Türk bayraklı her gemide yurt dışı limanına gitmeden evvel ön sörvey kontrolü yaptıklarını belirten Baylan, Denizcilik Genel Müdürlüğü vasıtasıyla limanlarda Türk bayraklı gemilere “bayrak devleti”, yabancı bayraklı gemilere de “liman devleti” sıfatıyla liman devleti kontrolü süreci yaptıklarını söyledi.

Baylan, amaçlarına ait şunları aktardı:

“Amacımız, liman devleti denetimi sistemi dahilinde standart altı gemilerin operasyonlarını ortadan kaldırmaktır. Yapılan kontrollerin ana gayeleri, standart altı gemilerin; memleketler arası emniyet, güvenlik ve etraf standartları ile çalışan gemi insanlarının kâfi ömür ve çalışma şartlarının karşılanmasının sağlanmasıdır. Bu kontrollerle gemilerin denizde karşılaşabilecekleri bir acil durumda cana, etrafa, gemiye ve yüke gelebilecek ziyanların önlenebilmesi için ilgili kurallara uyulup uyulmadığından ve gemilerin emniyet ve güvenlikle ilgili kondisyonlarının sistemli takip edildiğinden emin olunmaktır. Bu manada birçok liman başkanlığımızda görevlendirdiğimiz Liman Devleti Denetim Denetçilerimiz (Port State Control Officer) var. Bu arkadaşlarımız rutin olarak bilhassa hedefleme sonucu belirlediğimiz kondisyonu makus olan gemilere öncelik vererek, yıl içinde 7 gün 24 saat 3 bin 700’e yakın gemiye kontrol gerçekleştiriyorlar.”

Kontrollerin değerine işaret eden Baylan, dünyada bu kapsamda hazırlanan bir performans listesi olduğunu söz etti.

“TÜRKİYE, DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 15’NCİ GEMİ FİLOSUNA SAHİP ÜLKE”

Türkiye’nin denizcilik faaliyetleri hakkında bilgi veren Baylan, “Türkiye, dünyada en büyük 15’nci gemi filosuna sahip ülke. Bu gemilerin performansının berbat olması, dünya ticaretinden aldıkları hissenin azalmasına sebep oluyor. Olağan koşullarda bunu sağlayabilmek için daima hem işinin ehli işçi istihdam ediyoruz hem de bu çalışma arkadaşlarımıza daima eğitimler veriyoruz. Bu kontrollerde deniz kökenli gemi kaptanı, gemi başmühendisi ya da gemi inşa mühendisi unvanlarına sahip, bölümden deneyimi olan işçisi kullanıyoruz.” diye konuştu.

Paris Memorandumu’nun hazırladığı beyaz, gri ve siyah listelerden oluşan 70 ülkelik listede 1999 yılında Türkiye’nin siyah listede çok yüksek riskli kategoride yer aldığını anımsatan Baylan, şöyle konuştu:

“2000’li yılların birinci yarısında Bakanlığımız, denizci kökenli uzman işçi istihdam ederek bu tabloda hem performansı yükseltmeyi hem de gemilerimizin kondisyonunu artırarak seyir, can, mal emniyetinin, etraf güvenliğinin denizlerde sağlanmasını amaçladı. Şu anda geldiğimiz nokta, geçen yıl biz 70 ülkeli listede 16’ncı sıradaydık. Bir evvelki yıl 25’inci sıradaydık. 1999 yılında Paris Memorandumu kapsamındaki limanlarda Türk bayraklı gemilere yapılan 500 kontrolde yaklaşık 150 gemimiz ‘tutulma’ diye tabir edilen seferden alıkonulma yaptırımıyla karşılaşarak ticaret yapmasına müsaade verilmiyordu. Geçen yıl bu sayısı 3 gemiye kadar düşürdük, ondan evvelki yıl 7’ydi.

Giderek artan bir performansımız var, artan performansla gemilerimize yapılan kontrol sayısı da azaldığından gemi işletmecilerimiz kontrole harcadıkları vakit ve enerjiyi, ticarete ve iyi uygulamalara harcamaktadır. Bu yıl 11’inci ay prestijiyle çok daha iyi performanstayız. Dünyada bayrak devletlerinin kontrollerindeki sıramızı birinci 10’a yükselterek, Türk bayraklı gemilerin dünyada en inançlı, emniyetli, çevreci, iyi yönetilen, en iyi işçiye sahip gemiler olmasını hedefliyoruz.”

“DÜNYA TİCARETİNİN YÜZDE 80’İ DENİZ YOLUYLA YAPILIYOR”

Türk bayraklı bir geminin beyaz listede yer alması nedeniyle gittiği limanlarda kontrol aralıklarının da daha uzun olduğunu kaydeden Baylan, şöyle devam etti:

“Gemilerin beyaz listede olması, onların navlun (taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücret) gelirlerinin artmasına da bir sebep. Berbat kondisyonda siyah listede bulunan bayrağa sahip gemiyseniz, sizin taşıdığınız yükten alacağınız fiyat bu oranda azalıyor. Dünyada sizi tercih eden yük sahiplerinin oranını azaltıyor ya da bu manada, siz berbat gemi işleten inançsız, emniyeti uygulayamayan bir otorite olarak tanınıyorsunuz. Bu güzel bir şey değil. Bu bizim için çok büyük değeri olan itibarlı bir iş.

Türk bayrağını taşıyan gemiler, ‘prestijli, inançlı, emniyetli, taşıdığı yükü aldığı limandan varacağı limana kadar düşüncesiz taşıyan, yeterliliği yüksek çalışanla donatılmıştır’ bildirisini dünyaya vererek, ticaretten daha fazla hisse almaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere dünya ticaretinin yüzde 80’i deniz yoluyla yapılıyor. Bundan ne kadar fazla hisse alırsanız, ülkenize de önemli gelirler getirebiliyorsunuz. Bu manada gemi tonajı büyüklüğünde dünyada 15’inci ülkeyiz ve tonajımızı yükseltmeyi amaçlıyoruz.”

“GEMİLERİMİZİN DIŞ LİMANLARDA TUTULMASININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ”

Denizcilik Sörvey Mühendisi Uğur Akbaş da gemilerin seyir, can, mal, deniz ve etraf emniyetinin temini ve çatma, batma, yangın, dümen arızası, denize adam düşmesi üzere acil durumlarda işçinin ve gemi kondisyonunun her daim hazırlıklı olması için kontrol yaptıklarını anlattı.

Geminin teknik kondisyonu ve çalışanının her vakit hazır ve aşinalığının olmasının, kendileri ve liman devleti denetçileri için ehemmiyet arz ettiğine işaret eden Akbaş, birinci evvel geminin toplantı odasında milletlerarası mutabakatlara bağlı olarak hazırlanan sertifika kontrolünü yaptıktan sonra geminin fiziki denetimine geçtiklerini söyledi.

Sertifika kontrolünün akabinde köprüüstü, hayat mahalleri, kargo mahalli, güverte, ambarlar ve makine dairesinin kontrolünü yaptıklarını belirten Akbaş, “Yaptığımız kontroller sonucunda seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve etraf güvenliğini sağlayarak Türk bayrağının milletlerarası alanda güvenilirliğini artırıyoruz. Ticaretin daha efektif biçimde yapılmasını sağlıyoruz. Gemilerimizin dış limanlarda tutulmasının önüne geçiyoruz.” dedi.

Akbaş, kontrol sonucunda tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar gemilerin seferine müsaade verilmediğini, eksiklikleri fazla olan ve kendi imkanlarıyla gideremeyen gemilerin tersaneye yönlendirildiğini kaydetti.

KAYNAK: AA

Haber7

50 tl deneme bonusu veren siteler hack forum hack forumu hack forum gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


cloudflare